Ädelstenar

Ädelstenar är mineral som ofta har en vacker lyster, tilltalande färg och går att slipa. Stenarna har ofta en hög hårdhet vilket överstiger andra naturligt förekommande mineral. Detta gör dem också användbara inom vissa typer av industri. Den hårdaste mineralen är diamant som har det högsta värdet på den så kallade Mohs hårdhetsskala (1-10). Talk (ej ädelsten) har det lägsta värdet. Några av de vanligaste ädelstenarna är diamant, rubin, smaragd, safir och även pärlor och bärnsten som har sitt ursprung i växt- och djurriket tillhör gruppen ädelstenar. Slipade ädelstenar kallas ofta juveler och på grund av sitt tilltalande utseende används de i smycken och prydnadsföremål som tex ringar för bröllopet.

En mängd ädelstenar Färgvariationerna bland ädelstenar beror på olika mängder av olika metaller som blandats med mineralet. Stor variation kan man finna inom de olika stentyperna. En diamant kan ha nyanser i bland annat blå, gul och grön där de blå nyanserna anses vara finast medan gul-brun nyanser kan minska värdet på stenen. Förr trodde man att endast rubin, diamant, safir och smaragd var ädelstenar och de andra nyanserna kallades halvädelstenar. Modern forskning har dock konstaterat att denna indelning inte var korrekt och därför finns det fler typer av ädelstenar idag.

För att få fram den populära lystern och förmågan att bryta ljus, så att det ser ut som stenen glittrar, måste ädelstenen slipas. På vilket sätt den skall slipas bestäms utifrån färg, hårdhet, storlek och genomskinlighet samt i slutändan smaken hos kunden. De vanligaste slipningarna är cabochon, en rundslipad yta, och fasett, en planslipad yta.

Värdet på en ädelsten bestäms av typ, hårdhet (enligt Mohs hårdhetsskala), färg, genomskinlighet samt slipbarhet. En sten som har luftbubblor, missfärgningar eller sprickor är värd betydligt mindre än en helt ren sten. Skadorna kan vara svåra att se med ögat och därför studeras stenarna noga med ett förstoringsglas innan de värderas och säljs.

Ädelstensbrytningsindustrin har en mörk historia där slaveri, mord och utpressning har varit vardagsmat. Även om industrin idag är kraftigt kontrollerad i jämförelse med för ett par decennier sedan så är definitionen på rättigheter och arbetsrätt olika beroende på var du är i världen. Än idag säljs illegala stenar världen över och de letar sig även in på vad vi tror är en legal marknad. Det är ofta köparens ansvar att få ett intyg på att stenen är legal och brutits av ett företag som arbetar för mänskliga rättigheter. Detta gäller i störst utsträckning i diamantindustrin.