Ädelmetaller som Guld, Silver, Platina m.fl.

Det finns elva så kallade ädelmetaller eller ädla metaller. Det är guld, silver, platina, palladium, rodium, kvicksilver, rutenium, koppar, rhenium, osmium och iridium. Samtliga finner du i mitten av det periodiska systemet.

Ädelmetallen Guld
Stor guldklimp

Den ädlaste av alla metallerna är guld men kännetecknet för samtliga ädelmetaller är att de inte reagerar med ämnen i sin omgivning speciellt lätt och att de i regel har högre smältpunkt än andra metaller (förutom kvicksilver). Guld är en metall som också används i investeringssyfte då den har värdebevarande egenskaper och tenderar att bli mer värdefull i kristider pga den begränsade tillgången på ädelmetallen vilket gör att priset på guld kan öka.

De ädelmetaller som de flesta känner till är silver, guld och platina vilka man använder inom guldsmedsindustrin. Även palladium och rodium används för att framhäva färg och för att skydda bland annat vitguld från att oxideras.

guld och silvertackor
Guldklimpar och silvertackor

Guld och silver är vanligt förekommande metaller inom framförallt smyckesproduktion men metallerna i sina renaste former används till mycket mer. Silver är populärt inom elektronikindustrin då den har låg resistens och kan även användas som färgämne i mat. Guld används också inom elektronikindustrin men också inom urmakeri, förgyllning, keramik och av fotografer.

Platina, Palladium, Rutenium, Iridium, Osmium och Rodium tillhör gruppen platinametaller och är lokaliserade i grupperna 8-10 i det periodiska systemet som du kan läsa mer om på sajten Grundämnen.com

Rodium används bland annat i katalytiska avgasrenare samt inom smyckeindustrin på grund av att det är en av de hårdaste naturliga metaller som finns samt att det har en tilltalande reflekterande yta.

Palladium är också en mycket användbar metall då den är ytterst ledande vilket gör den passar bra inom elektronikindustrin. Följ priset på Palladium här.

Iridium fann man för fösta gången av en slump då en forskare skulle göra rent platina med hjälp av kungsvatten. Iridium är dock relativt sällsynt på jorden men desto vanligare i rymden. Förhöjda halter av iridium hittar man ofta i samband med meteoritnedslag.

Osmium är den metall med högst densitet som finns naturligt på jorden. Då metallen är extremt hård används den ofta som legering samt i katalysatorer.

platina tackor 999.5 fine Platina
Platina Tackor

Platina är den dyraste av alla metaller som används inom smyckeindustrin. Den vackra lystern och jämna formen gör den näst intill oemotståndlig.

Ädelmetallen koppar

Människan har i tusentals år använt koppar till allt från smycken till redskap. Några av de äldsta kopparfynden arkeologer hittat med tydlig mänsklig påverkan är över 10 000 år gamla. Kopparindustrin i Sverige har även den flera hundra år på nacken. Koppargruvan i Falun var en av världens största under 1600-talet och industrin hade stor inverkan på nationalekonomin under den perioden. När koppar bryts är den inte ren utan måste behandlas för att kunna säljas. Efter brytning oxideras metallen för att få bort svavel, sedan går den 95-98 % rena kopparen igenom en behandling av elektrolys vilket resulterar i en nästa 100 % ren koppar. Koppar går att återvinna utan att mista något av det ursprungliga materialet.

Kvicksilver är den enda ädelmetallen som är flytande vid rumstemperatur. Kvicksilver som legering kallas för amalgam och var populärt förr att användas inom tandvården. Idag vet vi att kvicksilver är giftigt och är därför totalförbjudet i Sverige.