Smaragder

Till skillnad från safirer och rubiner är inte smaragder uppbyggda av mineralet korund, eller aluminiumoxid som det också kallas, utan av beryll. Färgen kommer dock inte från beryllen utan från små mängder av krom eller vanadin.

Smaragdbrytning har varit populärt sedan 1500-talet då den först fanns i Colombia. Idag är den mest omfattande smaragdbrytningen lokaliserad i Österrike och Egypten men även på flera andra platser i världen hittar man den gröna stenen. Ädelstenen finner man ofta tillsammans med andra naturliga ämnen som skiffer och kalk. Stenar på flera kilo är inte ovanligt att man finner men då är det inte ren smaragd utan det är endast delar som är så rena att de kan användas och slipas till vackra glittrande stenar. En av världens största rena smaragder bröts 1967 i Colombia. Stenen fick namnet ”The Gachala emerald” och den vägde 858 karat.

Smaragden är inte lika hård (7,5-8 enligt Mohs hårdhetsskala) som safirer, rubiner och diamanter (9, 9 respektive 10 på Mohs skala) och har en obestämd smältpunkt då den spricker före den smälter. Värdet på smaragderna värderas utifrån fyra kriterier: färg, slipning, genomskinlighet och klarhet, där färg alltid väger tyngst. Smaragder skall ha en grön ton som antingen går åt det gröna eller blåa hållet. Till skillnad från diamanter som inspekteras in i det minsta med en förstoringslupp värderas smaragder med blotta ögat. Då det är extremt sällsynt att smaragder inte har sprickor eller andra synliga fel kan man anse att om man inte kan se några defekter så betraktas stenen vara helt felfri förutsatt att den har rätt kulör.

För att framhäva smaragdens färg och lyster behandlas ofta stenarna med olika typer av oljor. Hur mycket stenen är behandlad och med vilken olja samt metod kan variera kraftigt. En smaragd som inte är behandlad eller är måttligt behandlad är mer värd än en sten som har blivit behandlad rigoröst. Då det är ytterst svårt att avgöra vilka smaragder som har blivit behandlade och i vilken skala bör du be om ett behandlingsintyg av din handlare innan du investerar i ädelstenen.

Artificiella Smaragder

Idag produceras artificiella smaragder i en relativt stor skala vilket göra att du inte kan vara helt säker på att stenarna du köper är naturliga. Ha som regel att alltid fråga efter äkthetsintyg, ursprung samt behandlingsintyg när du köper ädelstenar, oavsett vilken typ du investerar i.